Hur du hämtar ut ditt deltagarkuvert

Det finns två sätt att hämta ut deltagarkuvertet på:
- på arenan under tävlingsdagen från kl 9.15 och senast kl 11.00.
- eller hos Ekeby Hälsocenter under ordinarie öppettider mellan 1/6-5/6. OBS! Detta gäller endast deltagare som anmäler sig senast den 30/5 anmält sig senast den 3/6! Barnkuverten kan endast hämtas ut på arenan.

Det räcker att uppge sitt namn vid uthämtning. Lag hämtar ut sina nummerlappar och t-shirtar gemensamt.