Bansträckning 2016

Nu har bansträckningen för årets lopp släppts! Det är några mindre nyheter iår:

-Sista kroken genom Ekebybruk har kortats ned och banan svänger nu istället in vid fotbollsplanerna för att gå direkt i mål.
-Korten har förlängts och svänger av lite längre bort på banvallen där den går upp mot hågaby och återförenas med de andra banorna vid Kung Björns Hög.
-Challenge 21 och Milen är förlängda innan de kommer fram till Kung Björns Hög, där de tar en extra sväng ner mot hågadalen och vänder sedan tillbaka.
-Milen har förlängts med en liten extra krok på banvallen i början.